13 juli 2023 Nieuws

Wet grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing 1 september in werking

De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt op 1 september in werking.

Dit staat in het inwerkingtredingsbesluit dat samen met de wet gisteren in het Staatsblad is gepubliceerd.

De wet en het inwerkingtredingsbesluit volgen op de recente aanname door de Eerste Kamer van het voorstel van wet. De nieuwe wetgeving zorgt voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 (mobiliteitsrichtlijn) en bevat een overgangsregeling voor reeds lopende trajecten van een grensoverschrijdende verrichting.

Fraudetoets

De notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven. Bij het pre-attest wordt een fraudetoets ingevoerd. Als de notaris vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor onrechtmatige, frauduleuze of criminele doeleinden, moet hij zijn dienst weigeren en de verklaring niet afgeven.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook