23 maart 2009 Nieuws

Wie krijgt uw erfenis? Doe de TEST

De wet regelt wie uw erfenis krijgt en hoe uw erfenis verdeeld wordt. Als u getrouwd bent, erft op grond van de wet uw echtgenoot. Hebt u naast een echtgenoot ook kinderen, dan delen zij ook mee in uw erfenis. Hebt u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw familieleden (bloedverwanten). Met een testament kunt u afwijken van de wet. Dit komt in de praktijk veel voor. Bijvoorbeeld omdat u wilt dat de partner met wie u samenwoont (ook) van u erft. Of omdat u wilt regelen wie voor uw kinderen zorgt als u er niet meer bent. Ook als u een vriend of een goed doel wilt laten delen in uw erfenis is een testament noodzakelijk. Wilt u weten of u een testament moet maken of uw bestaande testament moet wijzigen? Doe de online TESTament van Netwerk Notarissen.

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Als partners niet getrouwd zijn, erven zij niet van elkaar als zij geen testament hebben gemaakt. Ook voor getrouwde ouders met kinderen is het aan te raden een testament te maken. U kunt namelijk de wettelijke regeling die voor getrouwde ouders met kinderen geldt op een aantal punten aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Of u kunt een regeling treffen wie voor uw kinderen moet zorgen als u er niet meer bent. Als u eerder gehuwd bent geweest, is het zeker van belang om u door ons te laten voorlichten of de wettelijke regels voor uw situatie geschikt zijn. Of als u het voor uw partner en uw kinderen fiscaal zo gunstig mogelijk wilt regelen.

Een andere reden om een testament te maken is het benoemen van een goed doel tot erfgenaam in plaats van uw ouders en broers en zussen die toch al op leeftijd zijn. Een vaak voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regelt u dat uw erfgenamen bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen.

Als u al een testament hebt, is het goed om het testament regelmatig tegen het licht te houden. Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Uw testament kan dan anders uitwerken dan u had bedoeld. Het is daarom raadzaam uw testament regelmatig door ons te laten beoordelen. Door de TESTament op onze internetsite in te vullen, test u of er mogelijk aanleiding is uw testament aan te passen.

TESTament vindt u hier. U kunt vanzelfsprekend ook direct contact met ons kantoor opnemen voor advies over uw testament.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook