23 januari 2018 Blog

Workshop AVG wetgeving (Abma Schreurs en Spot ICT)

De nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Dat betekent dat alle ondernemingen worden geacht hun bedrijfsvoering op die datum te hebben aangepast aan de nieuwe eisen. En dat betreft niet alleen grote ondernemingen, het betreft álle ondernemingen. Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet (meer). Van uitstel komt vaak afstel en dat kan in dit geval grote consequenties hebben.

De sancties op het niet correct naleven van de nieuwe eisen zijn niet mis. Het gaat om een boete van 4% van de totale omzet, met een maximum van 20 miljoen euro. In hoeverre dit ook vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal worden is nog de vraag. Er is in elk geval nog veel onduidelijk rond de AVG.

Tijdens de workshop AVG wetgeving, door Abma Schreurs en Spot ICT, zullen er verschillende onderwerpen aan bod komen. De financiële consequenties, hoe beveilig ik mijn data, welke technische maatregelen moet ik nemen en welke juridische documenten moet ik geregeld hebben. Na deze workshop heeft u in elk geval een aantal tips en handvatten om uw organisatie ‘AVG ready’ te maken. Ondernemers worden op deze middag op praktisch niveau verder geïnformeerd.

Wij zien u graag op 22 februari!

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook