17 augustus 2023 Blog

Heeft u al een testament gemaakt?

Heeft u al eens nagedacht over wat er met uw geld, inboedel, uw huis en andere bezittingen gebeurt wanneer u komt te overlijden?

Geen testament gemaakt

Wanneer u geen testament heeft gemaakt, dan is de wet op het erfrecht op uw erfenis van toepassing, en wordt deze volgens vaste wettelijke regels verdeeld.

In eerste instantie gaat uw erfenis dan naar uw naaste familie (echtgenoot en kinderen). Indien u geen naaste familie heeft gaat het naar de volgende groep (ouders, broers en zusters), of als die er niet (meer) zijn, grootouders, neven en nichten. Soms zitten daar ook personen bij waar u geen contact (meer) mee heeft, of die u zelfs helemaal niet kent. Het kan daarbij soms ook om verre familieleden gaan, die bijvoorbeeld in het buitenland wonen. In sommige landen is het moeilijk om erfgenamen te achterhalen en kan het voor de andere erfgenamen lastig zijn om iedereen te vinden. Buiten het ongemak kan het dan ook kostbaar worden. Wilt u dit niet, dan kunt u in een testament bepalen aan wie u al uw bezittingen (en schulden) wilt nalaten.

Waarom zou u kiezen voor een testament?

Met een testament kunt u veel regelen. Enkele redenen om een testament te maken zijn:

  1. U kunt beslissen aan wie u wat wilt nalaten. Bijvoorbeeld aan uw samenwonende partner, een stief- of kleinkind, een goede vriend of bijvoorbeeld een goed doel;
  2. U kunt ook bepaalde familieleden uitsluiten van uw erfenis;
  3. U kunt de positie van uw (samenwonende) partner beschermen ten opzichte van andere erfgenamen zoals uw kinderen of uw broers en zusters;
  4. U kunt ook de positie van uw kinderen beschermen ten opzichte van uw partner of stiefkinderen;
  5. U indien u aan één kind een schenking heeft gedaan en aan een ander kind niet, dan kunt u dit rechttrekken in uw testament, zodat er tussen de kinderen later bij uw erfenis geen gedoe/ruzie ontstaat omdat uw ene kind meer heeft gekregen dan uw andere kind;
  6. U kunt bepalingen opnemen om erfbelasting of een eigen bijdrage bij opname van de langstlevende in een zorginstelling te verminderen;
  7. Indien u jonge kinderen heeft, kunt u een voogd en/of bewindvoerder aanwijzen;
  8. U kunt een executeur aanwijzen om uw erfenis af te wikkelen; dat is fijn indien niet al uw erfgenamen in Nederland wonen of zij onderling niet goed met elkaar kunnen opschieten;
  9. U kunt bepalingen opnemen wat er met uw bezit in het buitenland moet gebeuren; en/of
  10. U kunt iets regelen als u een eigen bedrijf heeft waarbij u ook gebruik kunt maken van fiscale voordelen.

Testament opstellen

Wist u dat je al vanaf 16 jaar en ouder een testament kunt laten opstellen; u moet wel uw wil kunnen verklaren en zelf aan de notaris aangeven wat uw wensen zijn. U hoeft daarvoor echt niet juridische termen te gebruiken of te kennen maar u mag dit in uw eigen woorden duidelijk maken aan de notaris. Echtgenoten kunnen gelijke zaken regelen in een testament maar ze moeten wel ieder een eigen testament maken. Dat kan in Nederland niet in een gezamenlijk testament.

Testament aanpassen

Krijgt u spijt van uw gemaakte testament? Of wilt u uw testament aanpassen? Uw testament treedt pas in werking na uw overlijden. Tot dan toe kunt u uw testament altijd wijzigen/herroepen of aanvullen, dus niet door het testament te verscheuren of met pen wijzigingen aan te brengen maar via een notaris. Er zijn dus genoeg redenen om een testament te maken.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook