17 augustus 2023 Blog

Joint venture overeenkomst

U heeft een bedrijf en u wilt samenwerken met een of meerdere ondernemingen. U vraagt zich wellicht af hoe u dat het beste kan regelen. Een joint venture is een juiste optie. U kunt hierbij een joint venture overeenkomst laten opstellen. Zo heeft een contract waarin afspraken staan over onder meer de financiering, zeggenschap, winstverdeling en oplossing van conflicten binnen de joint venture.

Wat is een joint venture?

Bedrijven werken regelmatig samen. Als de samenwerking voor langere tijd is, kunnen ze daarvoor samen een nieuwe onderneming oprichten. Door de aandelen daarvan te verdelen is het makkelijk om de taken en winst of eventuele verliezen te verdelen.

Een joint venture wordt vaak opgericht om een nieuwe markt aan te kunnen boren, maar het kan ook dienen voor andere strategische doeleinden.

Een intensieve samenwerking lijkt soms op een fusie, waarbij meerdere bedrijven opgaan in één onderneming, maar als bedrijven een joint venture oprichten blijven de oorspronkelijke bedrijven bestaan. Ze blijven  zelfstandig en ook onafhankelijk van elkaar opereren. Een ander kenmerk is dat soms geen van de bedrijven een meerderheidsbelang heeft in de samenwerking, waardoor ze op papier volledig gelijk zijn aan elkaar.

Waarom zou je een joint venture overeenkomst overwegen?

Een joint venture overeenkomst bespaart u veel vervelende verrassingen. Wellicht hebben uw partners andere ideeën over de verdeling van de zeggenschap en geheimhouding. Het doel is om onaangename verrassingen te voorkomen.

In een joint venture-overeenkomst moeten verschillende onderwerpen worden geregeld. Er bestaat een grote veelkleurigheid aan joint ventures. Een dergelijke overeenkomst is dan ook altijd maatwerk. Toch is er een aantal onderwerpen te noemen die veel voorkomen in joint venture overeenkomsten:

 • Doel van de samenwerking
 • Targets voor de samenwerking
 • Verdeling van zeggenschap
 • Bepaling over bestuur
 • Regelingen voor conflicten
 • Bepalingen over verkopen aandelen
 • Regeling ten aanzien van financiering
 • Regeling ten aanzien van verdeling winsten en verliezen
 • Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

Stappen bij het opzetten van een JVO

Een joint venture is een grote stap. U heeft te maken met meerdere partijen die allemaal verschillende belangen hebben. Daarom is het handig om de volgende stappen te volgen.

 • Denk na over alternatieven (andere samenwerkingsvormen zonder het gezamenlijk oprichten van een bedrijf).
 • Kies een rechtsvorm voor de joint venture: besloten vennootschap (B.V.), commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma?
 • Maak afspraken over onder meer de aandelenverhoudingen, zeggenschap, doelen en conflictenregeling en verwerk dit in de joint venture overeenkomst. Dit kan u bij ons opstellen, zodat de overeenkomst de juiste juridische grondslag heeft.
 • Daadwerkelijk oprichten van de onderneming en tekenen van de overeenkomsten.

Een joint venture kan een mooi middel zijn om een samenwerking vorm te geven. Wel is het van belang om goede afspraken te maken en die op de juiste manier vast te leggen. Dit kan bij de notaris. Wij helpen u graag bij het opstellen van een joint venture overeenkomst.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook