5 oktober 2021 Blog

Koopakte kwijt?

Bent u de koopakte kwijt? Geen paniek. De koopakte (ook wel koopovereenkomst genoemd) is de overeenkomst tussen koper en verkoper van een woning. De koopovereenkomst kan in het Kadaster worden ingeschreven, maar vaak wordt dit niet gedaan. Als deze wel is ingeschreven, dan kunt u een kopie opvragen bij het Kadaster. Is de koopovereenkomst niet ingeschreven, maar bent u deze wel kwijt? Dan is er nog niks aan de hand omdat de leveringsakte wel is ingeschreven bij het Kadaster. Hier kunt u dus een kopie opvragen.

Leveringsakte

In de leveringsakte, staan onder andere de afspraken tussen koper en verkoper, zoals deze ook gemaakt zijn in de koopovereenkomst. De leveringsakte is de akte waarbij de eigendom daadwerkelijk overgaat van de verkoper naar de koper. Bij de koopakte is dit nog niet het geval.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook