Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid geeft iemand het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al is hij/zij zelf niet de eigenaar van die grond. Voorbeelden daarvan zijn het recht van overpad waarmee een buurman zijn schuurtje kan bereiken door over uw oprit te lopen of het recht van de gemeente om leidingen aan te leggen of een electriciteitskastje te plaatsen. Er kunnen erfdienstbaarheden zijn gevestigd op het onroerend goed dat u wilt kopen. Deze zijn dan door de notaris opgenomen in de leveringsakte. Er kunnen ook erfdienstdienstbaarheden zijn ontstaan doordat in de praktijk al lange tijd wordt gehandeld alsof er een erfdienstbaarheid is gevestigd. Het opnemen en vestigen van een nieuwe erfdienstbaarheid kan de notaris voor u doen.