22 juni 2015 Blog

Burenrecht

Het burenrecht is in het leven geroepen om de harmonieuze verhoudingen tussen eigenaren van aangrenzende erven in stand te houden. Een goed contact met de buren is prettig, maar soms komt het echter tot een hoogoplopend conflict tussen buren, bijvoorbeeld over de erfgrens. Indien dit tot een conflict leidt, krijgt u te maken met het burenrecht. Enkele voorbeelden waar ruzie over kan ontstaan zijn bijvoorbeeld een boom, een schutting, een dakterras of een uitbouw.

De opzet van het burenrecht is vrij eenvoudig. Aan de ene kant zijn er veel gedetailleerde voorschriften voor verschillende situaties die binnen de verhouding tussen buren tot problemen zouden kunnen leiden. Aan de andere kant zijn er veel onderwerpen niet in de wet geregeld. In dat geval dient aan de hand van redelijkheid te worden beoordeeld welke rechten en plichten de buren ten opzichte van elkaar hebben.

Eigendomsrecht

Een eigenaar kan en mag van zijn eigendom (bijvoorbeeld huis en grond) als enige gebruik maken als dit niet in strijd is met rechten van anderen. Dit is een van de belangrijkste regels over het eigendomsrecht in de wet. Het burenrecht is onderdeel van het eigendomsrecht, het geeft rechten en verplichtingen van naburige erven.

Als er een concreet probleem is tussen buren, moet men eerst onderzoeken of er een bepaling in de wet is die een oplossing kan bieden. Staat er in de wet een regeling, dan moet deze worden nageleefd. Is deze regeling er niet, dan moet je aan de hand van de situatie tot een redelijke oplossing komen.

burenrecht

Erfdienstbaarheid en het burenrecht

Het komt vaak voor dat eigenaren van erven onderling afspraken maken. Zulke afspraken kunnen worden gemaakt in de vorm van een zogenaamde erfdienstbaarheid. Dit is een afspraak die wordt verbonden aan de erven. Dit moet in een notariële akte gebeuren. Wij kunnen u en uw buren op dit gebied adviseren en de afspraken vastleggen in de vorm van een erfdienstbaarheid.

Als u bij ons komt voor de koop van een nieuwe woning, informeren wij u over de bij ons bekende afspraken die er met betrekking tot de grond zijn gemaakt. Als bijvoorbeeld de buurman niet via de openbare weg zijn erf kan bereiken, zal er een recht van overpad zijn gevestigd. Dit betekent dat hij het recht heeft om uw perceel te betreden om naar zijn eigen perceel te gaan. U moet dit overpad dan dulden.

Juridisch advies bij het burenrecht

Wilt u juridisch advies ontvangen bij zaken die met het burenrecht te maken hebben? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kunt u doen door te mailen naar info@abmaschreurs.nl of te bellen met 088-433 43 33. Onze juristen helpen u graag.

Brochure afbeelding
Woning Kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Lees ook