23 mei 2009 Nieuws

Fiscaal gunstig uw goede doel steunen?

U hebt wellicht al een spotje op tv gezien of op de radio gehoord: ‘Giften aan goede doelen en instellingen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn’. De Belastingdienst brengt met deze campagne onder de aandacht dat bepaalde schenkingen aan goede doelen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Niet alleen ú maar ook het goede doel profiteert namelijk van fiscale tegemoetkomingen. Voor één van de vormen van fiscaal gunstig schenken, is de tussenkomst van de notaris nodig. Dit is de zogenaamde lijfrenteschenking. Door de campagne zijn velen geïnteresseerd geraakt in het schenken aan hun (lokale) goede doel. We hebben de afgelopen weken veel telefonische vragen over het onderwerp beantwoord. Hieronder de belangrijkste vragen mét antwoord.

Wat is een lijfrenteschenking?
Dit is een schenking aan een goed doel in de vorm van een periodieke uitkering (die eindigt bij het overlijden van de schenker) van minimaal vijf termijnen (jaren) die onder voorwaarden aftrekbaar is voor de schenker in de inkomstenbelasting. Deze schenking moet dan wel zijn vastgelegd in een notariële akte. Bij overlijden binnen de vijfjaarsperiode vervalt de schenkingsverplichting.

Is er een minimumbedrag voor de lijfrenteschenking?
Nee, er is geen minimumbedrag om voor de aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Het bedrag dat u gedurende vijf jaar schenkt, moet wel een vast bedrag zijn, te bepalen in de akte die u voorafgaand door ons laat opmaken.

Welke instellingen en organisaties worden als goed doel beschouwd?
Als goede doelen worden beschouwd: kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen die door de Belastingdienst zijn erkend (‘gerangschikt’). U kunt op de website van de Belastingdienst controleren of het goede doel aan wie u wilt schenken, is erkend.

Welk voordeel heeft het goede doel?
Vanaf 1 januari 2006 zijn de door goede doelen verkregen giften, erfenissen, legaten en andere donaties helemaal vrijgesteld van schenkings- en erfenisbelasting. De uitkeringen die het goede doel zelf doet in het algemeen belang, zijn ook vrijgesteld van schenkingsbelasting. Als het goede doel voor deze vrijstellingen in aanmerking wil komen, moet het goede doel eenmalig bij de Belastingdienst een ‘rangschikking’ aanvragen.

Als u een goed doel wilt steunen, is het ook voor u de moeite waard om een lijfrenteschenking te overwegen. Zeker als u nu al een automatische incasso hebt lopen ten behoeve van een goed doel. Goede doelen nemen vaak de kosten voor de notariële akte van lijfrente voor hun rekening. Voor het goede doel is het namelijk voordeliger om hun giften via een lijfrenteschenking te krijgen: zij zijn dan voor langere tijd verzekerd van een zekere geldstroom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook