Wat is een akte van verdeling?

In een akte van verdeling wordt de woning verdeeld als u uit elkaar gaat (bijvoorbeeld door een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde relatie bij samenwonen). Tijdens uw relatie heeft u waarschijnlijk alles met elkaar gedeeld, uw leven en uw bezittingen/schulden, waaronder uw huis, auto en meubelen. In een echtscheidingsconvenant of een onderhandse overeenkomst worden de gemeenschappelijke goederen op de juiste manier verdeeld.

In een akte van verdeling regelt u alles omtrent een gezamenlijke woning en/of hypotheek. Voor een akte van verdeling moet u naar de notaris. De notaris zal de akte inschrijven bij het Kadaster en hierdoor zal de woning op naam van één van beide partners komen te staan.

akte van verdeling

Wanneer een akte van verdeling?

Als de woning op twee namen staat, partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd of wanneer de woning door huwelijksvoorwaarden gemeenschappelijk eigendom is, worden de lasten voor die woning vaak door beide partners gedeeld. Vertrekt één van u uit de woning, dan wil de vertrekkende partner (meestal) niet meer delen in de kosten voor de woning waarin niet meer gewoond wordt. Om het huis en de hypotheek op naam van de achterblijvende partner te zetten, is een akte van verdeling nodig. Om de hypotheek op één naam te zetten, is het een voorwaarde dat de woning op één naam staat. Omdat beide partners aansprakelijk blijven voor de hypotheek die op de woning rust zolang er nog geen akte van verdeling is ondertekend (en ingeschreven in het Kadaster), is het van belang om niet te lang te wachten met het opstellen hiervan. Zo voorkomt u dat de partner die niet meer woonachtig is in de woning aansprakelijk is.

Wanneer geen akte van verdeling?

Een akte van verdeling is niet nodig als u niet beiden eigenaar bent van de woning.

Ook als u beiden niet de wens heeft om de gezamenlijke woning te behouden en besluit de woning te verkopen, is het niet nodig om een akte van verdeling te maken. U verkoopt het huis en verdeelt de opbrengst tussen uzelf en uw partner.

Wat staat er in een akte van verdeling?

In de akte zelf staat o.a.: “Het doel van deze akte is het verdelen en leveren van het registergoed en de daarmee verbonden rechten en schulden ter uitvoering van de tussen partijen mondeling overeengekomen verdeling, wat vermeld staat in de beschikking van de rechtbank”.

In deze akte staan dus de afspraken die partners onderling gemaakt hebben ten aanzien van de woning en de hypotheek.

Wanneer kan de akte van verdeling opgesteld worden?

  • Indien u gehuwd bent -> de akte kan opgesteld worden als u in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant en de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank;
  • Indien u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan -> de akte kan opgesteld worden als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de gemeente en u in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant;
  • Indien u samenwonend was -> er moet een onderhandse overeenkomst worden opgesteld waarin alle door u gemaakte afspraken staan.

Hypotheek op één naam

De hypotheek moet op naam komen van de partner die in het huis blijft. Dit kunt u op twee manieren regelen:

  • ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid;
  • oversluiten hypotheek

akte verdeling

Hoe werkt ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid?

De bank regelt dit door een van de partners te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De partner die de woning verlaat wordt ontslagen uit zijn verplichting tot het betalen/hebben van de hypotheek. Dit ontslag wordt vastgelegd in de akte van ontslag die de bank opmaakt. De bank stuurt deze akte naar de notaris. Deze akte en de akte van verdeling tekent u bij de notaris. Let op: de bank verleent alleen ontslag als zij van mening is dat de partner die de hypotheek op naam krijgt de hypotheek kan betalen.

Hoe werkt het oversluiten van een hypotheek?

Degene die in het huis op naam krijgt, lost de hypotheek in zijn geheel af en sluit op eigen naam een nieuwe hypotheek af. Daardoor vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ander automatisch. Voor de mogelijkheden voor een nieuwe hypotheekakte, kunt u contact met ons opnemen.