Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een bepaling in een notarieel samenlevingscontract waarin staat dat alle gezamenlijke bezittingen na uw overlijden naar de persoon gaan waarmee u samenwoont, maar niet uw wettelijke partner is. Hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe u elkaar als partner beter kunt achterlaten bij een overlijden, denk aan alle goederen maar ook schulden die u samen bezit. Een verblijvingsbeding is met name van belang als u een gezamenlijke koopwoning heeft. Door het beding bent u er zeker van dat na het overlijden van één van u de langstlevende in de woning kan blijven wonen. Is de woning niet van u beiden? Dan heeft u altijd een testament nodig om er voor te zorgen dat de overblijvende partner in de woning kan blijven.

verblijvingsbeding

Wat kan in het verblijvingsbeding worden vastgesteld?

Een groot voordeel van het verblijvingsbeding is dat u zelf kunt bepalen wat er in wordt vastgelegd. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de langstlevende de schulden voor de gezamenlijke bezittingen overneemt, zoals de hypotheek. Hierdoor is de bank verplicht om te accepteren dat de langstlevende de hypotheek voortaan alleen betaald en kan de achtergebleven partner dus in uw huis blijven wonen.

U kunt ook afspreken dat de langstlevende uw aandeel in de gezamenlijke bezittingen moet betalen aan uw erfgenamen. Uw partner koopt dan uw aandeel en de erfgenamen moeten dit kooprecht dan accepteren. U spreekt dit af als u wilt dat uw erfgenamen (bijvoorbeeld uw kinderen) kunnen meedelen in de (over)waarden van de gezamenlijke bezittingen

Heb ik het beding nodig?

Of jullie een verblijvingsbeding nodig hebben in jullie samenlevingscontract is volledig afhankelijk van jullie situatie. Wilt u meer advies ontvangen? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op.