Wat is een vruchtgebruik testament?

Een testament waarin vruchtgebruik is geregeld, is een vruchtgebruik testament. Wat is vruchtgebruik dan? Heel simpel: vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk niet van jou zijn.

Onder het oude erfrecht zijn veel vruchtgebruiktestamenten gemaakt. Meestal met de bedoeling om de langstlevende ouder het vruchtgebruik te geven van de eigen woning en soms ook het overige vermogen. Alle testamenten die gemaakt zijn onder het oude erfrecht worden gerespecteerd onder het nieuwe erfrecht.

Wat regel je in een vruchtgebruik testament?

Bijvoorbeeld dat de kinderen eigenaar worden van het huis, maar dat de overgebleven partner mag blijven wonen in het huis. Zo voorkomt u dat als u komt te overlijden de langstlevende partner het huis uit moet. Vaak regelt u in dit testament zaken rondom een woning of vermogen. Dit houdt in dat degene die het vruchtgebruik krijgt de woning mag blijven gebruiken of kan profiteren van de rente uit het vermogen.

Wanneer een vruchtgebruik testament?

In de praktijk komt het vaak voor dat een ouder of grootouder die een nieuwe partner krijgt dit testament laat opmaken. Zo kan hij de nieuwe partner in bescherming nemen, maar blijven de erfgenamen toch eigenaar van bij voorbeeld de woning.

vruchtgebruik testament

Wanneer eindigt vruchtgebruik?

Vruchtgebruik kan op verschillende momenten eindigen:

  • bij overlijden van de langstlevende
  • als in het testament bepaald is wanneer het vruchtgebruik eindigt (bijvoorbeeld bij hertrouwen of op het moment dat de langstlevende naar een verzorgingstehuis gaat)

Voordelen vruchtgebruik testament

  • bescherming partner
  • belastingvoordeel (erfgenamen kunnen profiteren van belastingvrije waardestijging van de woning, erfbelasting wordt niet belast over het volle erfdeel)

Wat is het nadeel van een vruchtgebruik testament?

Er kunnen problemen ontstaan als het contact tussen de erfgenamen en de vruchtgebruiker niet goed is. Stel dat de vruchtgebruiker de woning wil verkopen of een extra hypotheek wil afsluiten voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan moeten de kinderen toestemming geven. Als de relatie tussen beiden niet lekker loopt, dan kan dit problemen geven. Dit nadeel zal niet van toepassing zijn als in het testament geregeld is dat de vruchtgebruiker zonder medewerking van de kinderen kan verkopen/hypotheek afsluiten.

Wat is bloot eigendom?

Als er een vruchtgebruik testament is, waarin staat dat de partner in de woning mag blijven wonen en de kinderen erfgenaam zijn, dan is de woning in bloot eigendom bij de kinderen. Dit betekent dat het een eigendom is waar de kinderen in feite niks aan hebben. Zij hebben pas wat aan dit eigendom op het moment dat de langstlevende partner komt te overlijden.

Meer informatie