Partneralimentatie korter, eenvoudiger en ook voor samenwoners?

Al meer dan drie jaar (19 juni 2015) wordt gesproken over de Wet Herziening Partneralimentatie, waarbij het doel van de wetgever is om de partneralimentatie te verkorten, te vereenvoudigen en ook voor ongehuwden van toepassing te verklaren. Op 1 oktober 2018 is de derde nota van wijziging van dit wetsvoorstel ingediend. Wat is nu de stand van zaken van dit voorstel?

Belangrijkste wijziging: verkorting duur

De huidige regeling is dat een huwelijk waarin kinderen zijn geboren en/of langer heeft geduurd dan vijf jaar, in beginsel een alimentatieverplichting voor de partner schept gedurende twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment van scheiden. Als er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren én het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar, bestaat deze wettelijke onderhoudsplicht zo lang als het huwelijk heeft geduurd.

In het wetsvoorstel zal deze termijn worden verkort, zodat de duur van de onderhoudsplicht de helft bedraagt van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Hierop zijn twee uitzonderingen te maken:

  1. langdurige huwelijken; en
  2. huwelijken met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.

In het eerste geval dient een huwelijk 15 jaar of langer te hebben geduurd en dient de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder te zijn (geboren in of voor 1970). In dat geval bedraagt de maximale duur van de onderhoudsplicht tien jaar. In het laatste geval eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar oud wordt.

Het is de vraag of verlenging van de genoemde termijn net zo lastig kan zijn als verruiming van de huidige twaalf-jaarstermijn. Hiertoe is een amendement (wijzigingsverzoek) ingediend, om te zorgen dat de rechter een lichter toetsingskader toepast voor verlengingsverzoeken na de kortere termijn, zodat de rechter maatwerk kan bieden om schrijnende gevallen te voorkomen. Of dit amendement wordt aangenomen is nog onbekend.

Samenwoners

Eerder is gesproken over een onderhoudsverplichting voor samenwoners, die ook van rechtswege zou moeten ontstaan. Dit is bij de wijzigingen op het wetsvoorstel aangepast, zodat geen wettelijke onderhoudsverplichting gecreëerd wordt voor ongehuwd samenwoners. Als samenwoners partneralimentatie wensen, dan blijft hetzelfde dat zij dit samen overeen moeten komen.

Geen afstand in huwelijkse voorwaarden

Net zoals nu het geval is, zal geen mogelijkheid worden gecreëerd om bij huwelijkse voorwaarden een beding op te nemen waarmee het recht op partneralimentatie op voorhand wordt uitgesloten, terwijl dit eerder nog wel de bedoeling was middels het wetsvoorstel.

Niet eenvoudiger

Ook is afgezien van de invoering van een forfaitair rekensysteem. Behoefte en draagkracht blijven de grondslagen om de alimentatie te berekenen. Ook zal partneralimentatie geen netto betaling worden (de-fiscalisering), maar zal dit een bruto bedrag blijven, waarover de betaler belasting kan aftrekken en de gerechtigde belasting dient te betalen.

Ingangsdatum

De bedoeling is dat de wet in werking zal treden met ingang van januari 2020. Het zal dan gelden voor nieuwe gevallen, dat betekent voor echtscheidingen die na januari 2020 worden uitgesproken. Voor alimentatieverplichtingen die daar voor zijn ontstaan, geldt de nu nog geldende maximale termijn van -in de meeste gevallen- 12 jaar.

Wanneer wet?

Op 6 december 2018 is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden besproken. Op 11 december 2018 zal er worden gestemd. Bij een meerderheid van stemmen (welke worden verwacht) zal de wet worden aangenomen, waarna het wetsvoorstel besproken zal worden in de Eerste Kamer. Pas als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook aanneemt, zal dit voorstel wet worden.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. L.A. (Laura) Mulders (088 – 433 14 14 / l.mulders@abmaschreurs.nl).