Brochure incl. tips bij erfenis en verklaring van erfrecht

Afwikkelen van een erfenis

Na het overlijden van een naaste moeten er vaak bepaalde zaken geregeld worden, het afwikkelen van de erfenis. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie er kan handelen. Deze verklaring wordt gevraagd door banken wanneer de bankzaken van de overledene geregeld moeten worden. Ook is het verstandig om goed na te denken over het aannemen van een erfenis. Soms heeft de overledene schulden, die bij aanname overgaan op de erfgenamen.

Download daarom onze brochure met informatie. Hierin lees je wat je moet weten voordat je een nalatenschap gaat afwikkelen en een verklaring van erfrecht laat opstellen bij de notaris.

Gratis brochure

Download brochure

“Denk goed na over het aanvaarden van een nalatenschap. Hier kunnen namelijk kosten aan verbonden zijn, zoals schulden. Bij het accepteren ben jij hier ook aansprakelijk voor.”“Ga eerst naar de notaris bij een overlijden. Bij bepaalde handelingen aanvaard je namelijk al een nalatenschap. De notaris kan jou precies vertellen welke handelingen je wel of niet kunt verrichten.”

Waarom Abma Schreurs?

“Bij Abma Schreurs kun je snel terecht en wij beschikken over veel deskundigen op dit gebied. Ook nemen wij de tijd om je goed te informeren zodat jij precies weet wat je wel en niet kunt doen bij het regelen van bijvoorbeeld de begrafenis.”

mr. J.H.J.A. Hofstee (Jos)
Notaris – 088 433 43 33

Gratis brochure

Download brochure

Neem contact op