Een executeur is iemand die -kort gezegd- een opengevallen nalatenschap beheert. Hij of zij beheert de (goederen van de) nalatenschap en voldoet de schulden. Bij een overlijden van een bekende of familielid kunt u te maken krijgen met een executeur. Er bestaan verschillende soorten executeurs met verschillende bevoegdheden.

Hoe word je executeur-afwikkelingsbewindvoerder?

Een executeur wordt benoemd in het testament van de overleden persoon. Bijna iedereen kan de rol van executeur vervullen, een rechtspersoon, een familielid, een erfgenaam, een partner, een notaris, etc. Bepaalde personen kunnen niet benoemd worden tot executeur. Dit zijn bijvoorbeeld minderjarigen of onder bewind gestelde personen.

Wat moet een executeur-afwikkelingsbewindvoerder doen?

In het testament staat beschreven wat de executeur moet en/of mag doen. Of juist niet. Zo kunnen er bepalingen zijn opgenomen die de wettelijke taken van de executeur inperken of verruimen.

Wettelijk gezien heeft een executeur heeft twee hoofdtaken:

– het beheren van de (goederen van de) nalatenschap

– het voldoen van de schulden van de nalatenschap

Hoe moeten deze taken uitgevoerd worden?

De executeur beheert de (goederen van de) nalatenschap en voldoet de schulden.Met het beheren van de (goederen van de) nalatenschap wordt bedoeld dat de eventuele huur en abonnementen opgezegd worden, een eventuele effectenportefeuille verkocht wordt en/of dat de woning en de inboedel getaxeerd wordt.

De executeur maakt dus een boedelbeschrijving: een overzicht van alle bezittingen en schulden op de datum van het overlijden.

Verschillende soorten executeurs

In het testament kunnen de taken van de executeur worden uitgebreid en/of beperkt. Zo bestaat er ook een begrafenis executeur die slechts wordt aangewezen om de uitvaart te regelen (één ster executeur). Daarnaast is er ook de mogelijk om een executeur-afwikkelingsbewindvoerder te benoemen (drie sterren executeur).

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen bevoegd de opengevallen nalatenschap te beheren, maar mag ook over de nalatenschap beschikken: De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alle zaken die met de afwikkeling te maken hebben regelen: bijvoorbeeld zonder medewerking van de erfgenamen de woning die in de nalatenschap valt verkopen. Ook is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder bevoegd om de nalatenschap uiteindelijk te verdelen onder de erfgenamen.

U wordt benoemd, moet u dit aanvaarden?

Nee, u bent niet verplicht om deze benoeming te aanvaarden. Voordat u weet waar u aan begint, is het goed om na te denken of u deze taak op u wilt nemen. Als u eenmaal ja hebt gezegd, kunt u eigenlijk niet meer terug. Bedenk ook dat het een flinke verantwoordelijkheid is die u op u neemt. Tijdens het uitvoeren van uw taken kunt u op onbegrip stuiten bij de

erfgenamen, waardoor een samenwerking niet altijd soepel verloopt. Het is raadzaam om voordat u deze benoeming aanvaardt enige informatie in te winnen.

Wie verdeelt de erfenis?

Het verdelen van de erfenis gebeurt in de basis door de erfgenamen. De executeur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling door inventarisatie van het vermogen en het betalen van de schulden. Als de executeur in het testament tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder is benoemd, dan is hij ook bevoegd de nalatenschap te verdelen.

Neem contact op