Nieuws

Gevonden nieuwsitems: 279
8 november 2018

Informatieplicht schuldenaar. Mooie uitspraak, maar nog steeds onvoldoende bescherming voor de schuldeiser.

Op 18 september 2018 heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan over de informatieplicht van een schuldenaar (475g Rv) en wel in de conservatoire fase (RBAMS:2018:6641). De schuldeiser had verzocht dat de schuldenaar op straffe van een dwangsom zijn bronnen van inkomsten aan de deurwaarder diende op te geven en dat in de conservatoire … Lees meer Informatieplicht schuldenaar. Mooie uitspraak, maar nog steeds onvoldoende bescherming voor de schuldeiser.

8 november 2018

Derdenbeslag: en/of rekening

Er wordt derdenbeslag gelegd onder een bank en het saldo van een en/of rekening wordt getroffen. Valt dan het hele saldo onder het beslag, of werkt de onderlinge verhouding tussen de rekeninghouders door in het beslag? Rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet het gehele saldo onder het beslag valt en dat de onderlinge verhouding tussen de … Lees meer Derdenbeslag: en/of rekening

8 november 2018

Compendium Beslag- en Executierecht, informatiebevoegdheid

Op 11 oktober aanstaande is het boek Compendium Beslag- en Executierecht (SDU) gepresenteerd in Den Haag. Ik mag mij trots één van de auteurs van dit boek noemen. Het hoofdstuk van mijn hand gaat over de informatiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder. Ik meen dat deze veel te beperkt is en dat daarmee de rechtszekerheid in het … Lees meer Compendium Beslag- en Executierecht, informatiebevoegdheid

8 november 2018

Beslagvrije voet geëmigreerde, hoe zit het ook al weer?

Een schuldenaar emigreert naar het buitenland, maar heeft nog inkomen in Nederland (AOW, pensioen). Dan geldt in de hoofdregel géén beslagvrije voet (artikel 475e Rv), tenzij de schuldenaar aantoont onvoldoende middelen van bestaan te hebben. In dat geval kan de kantonrechter toch een beslagvrije voet bepalen. Helder, maar het artikel bepaalt niet welke beslagvrije voet … Lees meer Beslagvrije voet geëmigreerde, hoe zit het ook al weer?

8 oktober 2018

Compendium Beslag- en Executierecht

Op 11 oktober 2018 wordt het boek Compendium Beslag- en Executierecht (SDU) gepresenteerd in Den Haag. Onze nieuwe college Saskia Peijnenburg mag zich één van de auteurs van dit boek noemen. Het hoofdstuk van haar hand gaat over de informatiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder. In haar blog op Linkedin doet zij verslag van haar mening over … Lees meer Compendium Beslag- en Executierecht

3 oktober 2018

Werkzaamheden rondom onze vestiging Purmerend

Rondom onze vestiging in Purmerend aan de Waterlandlaan, vinden er grootse werkzaamheden plaats. Bij deze werkzaamheden zullen verschillende leegstaande kantoorruimtes worden verbouwd tot koopappartementen, wordt er een extra verdieping gebouwd en zal de gevel opgeknapt worden. Deze werkzaamheden zullen duren tot het najaar van 2019. Om veiligheidsredenen is vanaf 1 oktober 2018 de Ventweg langs … Lees meer Werkzaamheden rondom onze vestiging Purmerend